Ponúkame Vám možnosť online objednávky produktov:

  • Etikety v hárku
  • Etikety na kotúči
  • Samoprepisovací papier

Po zadaní objednávky Vás budeme kontaktovať s cenovou ponukou a ďalším postupom dodania tovaru.

Počet kusov*

Typ výrobku*

Zložkovitosť*

Rozmer*

Tlač*

Počet farieb*

Počet kusov*

Materiál*

Rozmer*

Počet kusov na kotúči*

Počet farieb*

Prajete si použiť aj lak?*
ÁnoNie

Počet balení (Balenie obsahuje 100 hárkov)*

Typ (Typy etikiet nájdete na obrázku nižšie)*


Poznámka k objednávke

Grafický návrh (vo formáte .jpeg alebo .pdf)

V prípade objednávky Etikety v hárku si vyberte typ etikety zo vzorkovníka nižšie. V prípade akýchkoľvek nejasností nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čisle 0911 912 001 alebo e-mailom na grafika@peroutka.sk