Záleží nám na světě, ve kterém žijeme

Ve společnosti Peroutka & Fedorišin s.r.o. ve spolupráci s našim dodavatelem materiálu separujeme odpad pro následnou, jednodušší recyklaci.

Dbáme na principy ochrany životního prostředí v každém ohledu zpracování odpadu jako i při samotném procesu výroby produktů.

Společnost Peroutka & Fedorišin s.r.o. dává přednost partnerům s ekologickým zaměřením, kteří využívají technologie podle platných norem.

Používáme dřevo z kontrolovaných lesů

Protože naše společnost klade velký důraz na environmentální politiku, záleží nám také na původu materiálů. Papír je pro společnost Peroutka & Fedorišin s.r.o. hlavním materiálem používaným ve výrobě.

Rozhodli jsme se tedy pro dřevo, které splňuje systém certifikace FSC. Tento mezinárodně uznávaný systém umožňuje identifikovat environmentálně vhodné, sociálně přínosné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů.

Logo FSC umožňuje spotřebitelům identifikovat produkty vyrobené ze dřeva, které pochází z dobře a zodpovědně obhospodařovaných lesů.

Forest Stewardship Council (FSC) je mezinárodní nezisková organizace, která poskytuje lidem s různými zájmy prostor, aby diskutovali a řešili problémy lesního hospodářství ve světě.

Součástí vyhotovené zakázky je rovněž certifikát, který dodáváme našim odběratelům.