Záleží nám na svete v ktorom žijeme

„Najväčším dobrom je žiť podľa prírody“

Marcus Tulius Cicero

V spoločnosti Peroutka & Fedorišin s.r.o. v spolupráci s našim dodávateľom materiálu separujeme odpad pre následnú, jednoduchšiu recykláciu.

Dbáme na princípy ochrany životného prostredia v každom ohľade spracovania odpadu ako aj pri samotnom procese výroby produktov.

Spoločnosť Peroutka & Fedorišin s.r.o. uprednostňuje partnerov s ekologickým zameraním, ktorí využívajú technológie podľa platných noriem.

Používame drevo z kontrolovaných lesov

Keďže naša spoločnosť kladie veľký dôraz na environmentalnu politiku, záleží nám taktiež na pôvode materiálov. Papier je pre spoločnosť Peroutka & Fedorišin s.r.o. hlavným materiálom používaným vo výrobe.

Rozhodli sme sa teda pre drevo, ktoré spĺňa systém certifikácie FSC. Tento medzinárodne uznávaný systém umožňuje identifikovať environmentálne vhodné, sociálne prínosné a ekonomicky životaschopné obhospodarovanie lesov.

Logo FSC umožňuje spotrebiteľom identifikovať produkty vyrobené z dreva, ktoré pochádza z dobre a zodpovedne obhospodarovaných lesov.

Forest Stewardship Council (FSC) je medzinárodná nezisková organizácia, ktorá poskytuje ľuďom s rôznymi záujmami priestor, aby diskutovali a riešili problémy lesného hospodárstva vo svete.

Súčasťou vyhotovenej zákazky je tiež certifikát, ktorý dodávame našim odberateľom.