Peroutka & Fedorišin s.r.o. to nowocześnie działająca firma, która powstała już w 1993 roku.

Podstawą naszej kultury etycznej jest Kodeks Postępowania Etycznego, który podsumowuje wymagania i oczekiwania naszego podejścia do dostawców i klientów.

Zachowanie etyczne jest podstawą zaufania niezbędnego do prawidłowej współpracy partnerów korporacyjnych i długotrwałego sukcesu naszej firmy.

Kodeks etyczny służy, jako wewnętrzne instrukcje firmowe dla wszystkich pracowników zatrudnionych w firmie Peroutka & Fedorišin s.r.o.

Wszyscy pracownicy są zobowiązani do przestrzegania zasad etycznych. Każdy pracownik ma obowiązek zgłosić nieetyczne postępowanie innego pracownika bezpośredniemu przełożonemu, który podejmie decyzję w sprawie dalszych działań w rozwiązaniu problemu.

etický kódex
Ogólne zasady kodeksu etyki
 • Każdy z nas musi być odpowiedzialny za własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych.
 • Wszystkie urazy lub wypadek należy zgłosić do swojego bezpośredniego przełożonego.
 • Pracownik nie może wykonywać pracy pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
 • W całym obszarze firmy jest ścisły zakaz palenia!
 • W interesie nas wszystkich należy obowiązkowo przestrzegać przepisów i wymagań dotyczących bezpieczeństwa.
 • Usprawniamy świadczenia naszych usług handlowych, w tym ciągłą poprawę ochrony środowiska.
 • Preferujemy partnerów proekologicznych
 • Do naszych partnerów biznesowych podchodzimy z szacunkiem i uprzejmie, ze wszystkimi partnerami biznesowymi negocjujemy na równych zasadach.
 • Uznajemy i przestrzegamy etycznych zasad konkurencji, dlatego wobec konkurencji zawsze zachowujemy się odpowiedzialnie.
 • Uczciwość i prawidłowe podejście jest podstawą udanych i długotrwałych relacji.
 • Podajemy zawsze dokładne informacje na temat naszych produktów.
 • Satysfakcja klienta jest wartością najwyższą.
 • Nasi przedstawiciele handlowi podchodzą do klientów i partnerów biznesowych profesjonalnie. Są zobowiązani chronić poufne informacje firmy.
 • Pracodawca stwarza warunki do edukacji i rozwoju osobistego pracownika.
 • Od pracownika oczekuje aktywnego podejścia do pracy i chęci przyczynić się do dalszego rozwoju firmy.
 • Pracodawca wita sugestie i ostrzeżenia od pracowników firmy.
 • Stosunki między pracodawcą a pracownikiem i relacje między pracownikami są oparte na wzajemnym szacunku i poszanowaniu podstawowych praw człowieka.
 • Pracodawca i pracownicy budują wzajemne zaufanie przez uczciwe zachowanie, przyzwoitą, otwartą, wzajemnie się respektującą komunikację.
 • Misją naszej firmy jest motywować, rozwijać i oferować atrakcyjne możliwości dla pracowników i wynagradzać pracujących pracowników.