V súlade s príslušnými právnymi predpismi vás týmto informujeme, že servery správcu využívajú pre svoju činnosť malé množstvo dát, ktoré posielajú Vášmu koncovému zariadeniu, a ktoré umožňujú hlavne prispôsobenie našich stránok Vašim potrebám a zlepšenie využitia serverov správcu (tzv. cookies). Cookies pritom využíva len správca, ako prevádzkovateľ serveru či príslušných webových stránok.

Žiadna z cookies použitých na našich stránkach nezbiera a neobsahuje informácie, ktoré majú povahu Vašich osobných údajov a teda neumožňuje akokoľvek identifikovať Vašu konkrétnu osobu.

Súbory cookies sú užitočné, pretože slúžia najmä k analýze návštevnosti stránok a k zaisteniu vyššieho komfortu pri ich používaní tým, že napríklad umožňujú zapamätať si Vás pre ďalšiu návštevu našich stránok.

V prípade akýchkoľvek otázok či pripomienok nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: obchod1@peroutka.sk

Nastavenia cookies

Webové prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.) podporujú správu cookies. V rámci nastavení webového prehliadača môžete jednotlivé cookies ručne vymazať, blokovať alebo úplne zakázať ich použitie, prípadne ich blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky. V takom prípade však nemôžeme zaručiť, že si všetky oblasti našich stránok zachovajú určenú funkciu.

Návod pre blokovanie a vymazanie cookies z najčastejšie používaných prehliadačov:

Mozilla: https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk

Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442

Safari (Mac): https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=sk_SK

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.50/sk/cookies.html